Zpět
13.02.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Liga škol v billiard-hockeyi šprtci

Dne 24. 1. 2020 se vydalo družstvo žáků prvního stupně reprezentovat svou školu ve šprtci. Celkem vyrazila dvě družstva.

Za A-tým nás reprezentovali Lukáš Bušo, Kristián Bui, Tomáš Salajka, Andres Peres.

Za B-tým nás reprezentovali Jan Mates, Vítek Kříž, Jonáš Kunst, Ondřej Matějka.

A-tým se umístil na krásném 11. místě z celkového počtu 24 přihlášených družstev, B-tým obsadil 21. místo s heslem "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se".

Všem zúčastněným chlapcům děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Zuzana Bernardová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.