Zpět
06.10.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Evropský den jazyků

Ve středu 30.9. proběhla akce k Evropskému dni jazyků. Žáci 2. stupně si na devíti stanovištích ověřili své znalosti a vědomosti o evropských zemích, jejich jazycích, jídlech, hlavních městech a vlajkách a za splnění různých aktivit byli na závěr sladce odměněni.

Mgr. Lenka Dohnalová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.