Zpět
08.01.2020, Mgr. Zuzana Bernardová

Bruslení v centru města

Již třetím rokem využíváme nabídku vedení města Mostu k využití kluziště u magistrátu. Tato nabídka platí pro všechny školy a umožňuje bruslení vyzkoušet všem bez rozdílu. O dvouhodinovku na ledě jsme se podělili jak v prosinci tak v lednu s dětmi z prvního stupně. Všichni žáci si to náramně užili.


Mgr. Lenka Dohnalová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.