Zpět
12.12.2019, Mgr. Petra Haubnerová

Anglické vánoční soutěžení 5. ročníků v malé jídelně

Předvánoční radovánky si dnes užily děti v malé jídelně. Mohly si procvičit nejen anglická vánoční slovíčka, ale také seznámit se zahraničními vánočními zvyky. K nim patří balení malých dárků, hod míčky na papírový komín nebo plnění vánočních punčoch. K tomu jim hrály anglické vánoční koledy a tak si děti i zazpívaly. Jídelna nám připravila tradiční anglické vánoční pití – eggnog, které dětem moc chutnalo.

  1. vyuč. hodinu – p. uč. Sobotková 20 dětí
  2. vyučovací hodinu – p.uč. Gultová – 11 dětí ( celá skupina)

                                               _ p.uč. Valvodová – 18 dětí ( celá skupina)

Mgr. Helena Gultová14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí. (Kurz začíná 15. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.