Ekologie

Krmítka

Úterý28.01.2020 Tak jsou krmítka pro ptáčky na svých místech a nyní se staráme, aby byla stále plná a ptáčci netrpěli hlady.  Ing. Ilona Vomáčková

Přečíst více
Jazykový kroužek ČJ

Jak pracujeme v kroužku ČJ

Úterý28.01.2020 Žáci dochází na kroužek jedenkrát týdně. Formou společenských aktivit a pracovních listů se učí rozvíjet čtenářské doved…

Přečíst více
Školní úspěchy

Okresní kolo olympiády z českého jazyka

Pondělí27.01.2020 Ve Středisku volného času se 21. 1. konalo okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Za naši školu se zúčastnila Jana Kop…

Přečíst více
Novinky 4.C

Na hodině VLASTIVĚDY

Pondělí27.01.2020 Žáci 4.C si vyzkoušeli opakování z vlastivědy trochu jinak. Vyzkoušeli si přiřazování kartiček s názvy krajů, měst, řek …

Přečíst více

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Do 12. 2. 2020 závazné odevzdání příhlášek ke kontole (správně vyplněná pŘihláška) pro studium na středních školách.

Po kontrole budou přihlášky vráceny k doplnění lékařského potvrzení.

Přihlášky se podávají do 1. března 2020

Za doručení přihlášek na střední školy zodpovídají zákonní zástupci.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SKUPINY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Termín přijímacího řízení: 17. 3. 2020

Náhradní termín (pro omluvené): 24. 3. 2020

Podání přihlášek do: 13. 3. 2020

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

 UČITEL/-KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLY PRO VYŠŠÍ STUPEŇ

- výuka předmětů: zeměpis, chemie, občanská výchova, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk
- požadujeme plnohodnotné vysokoškolské vzdělání

kontakt: reditel@zsmostrozmarynova.cz, tel.: +420 731 140 410

Jak u nás zvoní?

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 9:00 - 9:45
3. hodina 10:05 - 10:50
4. hodina 11:00 - 11:45
5. hodina 11:55 - 12:40
6. hodina 12:50 - 13:35
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:40 - 15:25
14. ZŠ
Jsme škola pověřená výukou českého jazyka žáků cizinců.
Nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 6 – 16 let, a to v úterý, ve středu či ve čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin dle zájmu.
Kurz pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem z jiných škol probíhá každé pondělí 14:30 – 16:00 hodin. (Kurz začíná 30. 9.)
Kurzy vedou kvalifikovaní učitelé českého jazyka.